EuroSOMTREKCAD
Rekcad

Rekçad

KONU BAŞLIKLARI

REKREASYON

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Eğitimi

Rekreasyon Terapisi

Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyonda Psiko-Sosyal Alanlar

Fiziksel Aktivite ve Sağlık

Doğa ve Macera Rekreasyonu

Ticari Rekreasyon

Rekreasyonda Diğer KonularSPOR YÖNETİMİ

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Sporda Etkinlik Yönetimi

Spor Pazarlaması ve İletişimi

Spor Finansmanı ve Risk Yönetimi

Spor Yönetiminde Halkla İlişkiler

Sporda Tesis ve Alan İşletmeciliği

Spor Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Spor Yönetimi Teknolojileri

Spor Yönetiminde Diğer Konular